Náměty a inspirace (nejen) pro paní učitelky a pány učitele

Covid-19 (příprava na hodinu podle modelu E - U - R)

Pomůcky

- pero pro každého žáka
- papír pro každého žáka
- fazole (vršek, knoflík, korálek, ...) pro každého žáka
- vytištené kartičky s obrázky na Kimovu hru (k vytištění v barevné i čb verzi)
- vytištěný papír s textem na I. N. S. E. R. T. pro každého žáka
- vytištěný papír s předlohou pro životabáseň pro každého žáka

Pracovní postup

Poměrně dlouho (a usilovně :-) ) jsem přemýšlela, jak pojmout první den po 10týdenní vynucené "domškole". Čeká nás řada omezení a dodržování nových pravidel. Tak mě napadlo, že než si jen tak pro nic za nic sednout a stanovit si je, bude lepší si je pěkně společně vyvodit z informací o onemocnění Covid-19 na základě využítí třífázového modelu učení E - U - R, tedy evokace - uvědomění - reflexe, a metod kritického myšlení :-)

Po příchodu do třídy se hned začneme "učit" (já vím, jsem děsná úča :-) ), následně společně vyvodíme, sepíšeme a vyvěsíme pravidla chování pro pobyt ve škole a jejím okolí v následujících několika týdnech. A pak už to bude jen o povídání (a o hraní) :-) Na jednom z listu k vytištění je společně s životabásní tabulka Co mi karanténa DALA a VZALA, kde se děti zamyslí nad tím, co pozitivního a negativního jim těch 10 týdnů doma přineslo. Krom toho si mají do školy přinést nějaký předmět, který během karantény získaly (respektive hojně využívaly) a je pro ně nějakým způsobem důležitý a právě s karanténou spojený. Já jim nesu ukázat nádherně ilustrovanou knížku Drabčíkova pouť od Ludmily Bakonyi Selingerové, kterou jsem během karantény objednala svému mláděti :-)

Úvodní část – EVOKACE (cca 15 min):

1. Kimova hra
Děti mají před sebou na zemi (popřípadě promítnuté na interaktivní tabuli) 12 lístků s obrázky vztahujícími se k onemocnění Covid-19. Ty si důkladně prohlédnou a snaží zafixovat. Po minutě obrázky zakryjeme a děti mají během dalších 4 minut napsat co nejvíc slov, které si
zapamatovaly (pokud neví, co na obrázku je, tak popsat). Následně obrázky opět odkryjeme
a děti si zkontrolují, co sedí a na co zapomněly.

2. Volné psaní
Každý žák dostane fazoli, ještě jednou si prohlédne obrázky a umístí svoji fazoli na ten
z obrázků, o kterém by se chtěl dozvědět něco víc, který ho zaujal. Obrázek s největším
počtem korálků si všichni ještě jednou důkladně prohlédnou a následně se mu 5 minut věnují
při volném psaní – co je to? K čemu to asi slouží? Proč tomu zrovna dnes věnujeme pozornost? Následuje společné čtení napsaného (kdo chce).

Hlavní část – UVĚDOMĚNÍ (cca 20 min):

3. I.N.S.E.R.T.
Děti dostanou text s informacemi o onemocnění Covid-19 a při důkladném čtení zaznamenávají přímo do textu symboly metody I. N. S. E. R. T.:

√ fajfkou označí informace, které pro ně byly známé;

- mínusem označí informace, které jsou v rozporu s tím, co už věděly;

+ plusem označí informace, které jsou pro ně nové;

? otazníkem označí informace, kterým nerozumí nebo o nich chtějí vědět více.

Pokud děti s metodou začínají, je vhodné mít jednotlivé symboly s vysvětlením promítnuté/vypsané na tabuli. Poté by si děti text projdou znovu - informace, které jsou označeny fajfkou a plusem si vypíšou, informace, které jsou označeny mínusem a otazníkem, si dohledají (na tabletech, popřípadě společně na učitelském PC).

Závěrečná část – REFLEXE (cca 10 min)

4. ŽIVOTABÁSEŇ
Žáci se vžijí do jedné z osob/zvířat/věcí/dějů související s onemocnením Covid-19 a napíší o sobě životabáseň. Kdo chce, může následně přečíst.

Fotogalerie

Vložil: Administrator

Datum vložení: 24. 5. 2020

Poslední úprava: 24. 5. 2020 13:49:51


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace